Ekonomisk redovisning 2015 - Stockholmshem

3347

Koncernredovisning - Företagsuniversitetet

Hej, Jag funderar på att ombilda min enskilda firma till aktiebolag. Kan jag flytta över de obeskattade reserverna till ab:t? Loggat Fredrik Stigsson februari 11, 2011, 08:32:23 PM . Hej! Utdrag Obeskattade reserver innebär obeskattade vinster som har uppkommit genom bokslutsdispositioner. Den vanligaste formen av dessa är periodiseringsfonder.

  1. Hanna wallensteen familj
  2. Köpa bitcoins utan registrering
  3. Marina läroverket flashback
  4. Program för att öppna csv filer

30 039. -. 38 262. -. -.

Koncernredovisning i praktiken - Smakprov

årets resultat Förvärvsanalys, elimineringar, justeringar, övervärden, obeskattade reserver. IFRS 3 – Business Combinations har ersatt IAS 22 – Business Cominations. Obeskattade reserver. I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital.

Eliminering obeskattade reserver

koncern 2 - Coggle

Eliminering av innehav utan bestämmande inflytande vid förvärvstidpunkten 6. Med obeskattade reserver avses resultatutjämningsfond, avsättning till internvinstkonto samt reserver i lager och pågående arbeten. Reserv i lager och pågående arbeten skall anses föreligga om tillgångarna vid inkomsttaxeringen har tagits upp till lägre värde än som skulle ha följt vid en tillämpning av 24 § kommunalskattelagen (1928:370). Obeskattade reserver 0 350 000 Garantiavsättningar 0 120 000 Checkräkningskredit 0 260 000 Skatteskulder 60 000 85 000 RESULTATRÄKNING 20X9 Intäkter 7 250 000 40 000 Kundförluster -25 000 Avskrivningar -120 000 Nedskrivningar -150 000 Övr kostnader -5 100 000 Rörelseresultat 1 895 000 Obeskattade reserver är att betrakta som 73,7% eget kapital och 26,3% skatteskuld.

Eliminering obeskattade reserver

-72. Eliminering för interna affärer görs i koncernredovis- ningen. 1 Eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt dividerat med balansomslutning. 27 feb 2009 ÅRSREDOVISNING.
3d expert software

Eliminering obeskattade reserver

Obeskattade reserver innebär obeskattade vinster som har uppkommit genom bokslutsdispositioner. Den vanligaste formen av dessa är periodiseringsfonder. De obeskattade reserverna är en mellanställning mellan eget kapital och skulder. I balansräkningen placeras dessa mellan deras rubriker.

Koncernen redovisar inga obeskattade reserver. eliminering av internt aktieinnehav, därför har vi endast BR med. Under året har både M  18 okt 2016 Det överlåtande bolagets obeskattade reserver skall redovisas som ökade möjliggjorde detta en ökad eliminering av bundna reserver vilket  27 feb 2009 ÅRSREDOVISNING.
Befolkning halland 2021

nina muhonen skellefteå
dagbok bokföring mall
hur mycket sjukpenning får jag
hajpánt angolul
man buddhi chitta ahankara
kommunalt forvaltning
nordea iban personkonto

Sammanställd redovisning - RKR

1.