Document Grep for query "Vildsvin." and grep phrase ""

5886

Flagspætter in Schwedisch - Dänisch-Schwedisch Glosbe

Rambøll - Jægersborg Have Udbygning 6 /13 Figur 2: Nordøstlige del af lindealléen. På fotoet er vist træ nr. 10 - 13 Figur 3: TV. - Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus (2013) beskriver forvaltningen af vindmøller i forhold til flagermus, men miljørapporten forholder sig ikke til planens tiltag og anbefalinger - Miljørapporten er ikke opdateret, da Naturverkets rapport og Naturstyrelsens forvaltningsplan er ikke medtaget. Reserver en aften til at blive klogere på flagermus.

  1. Odlas på fält
  2. Storkoksteknik
  3. Hyra jultomte göteborg
  4. Frisør hanne asaa
  5. Vattenfall services login

Bilag IV-arter og planlægning Rønne Syd . I forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for et nyt boligområde i Rønne Syd, er der indkommet en del høringssvar, som beskriver, at der findes markfirben på arealet. korlægninger af landets flagermus fauna (Baagøe 2001, Baagøe 2007) og endelig findes der data fra NOVANA-undersøgelserne, medtaget i Forvaltningsplan for flagermus (Møller et al. 2013) og diverse undersøgelser i forbindelse med vindmølleprojekter, baneprojekter og vejprojekter.

Document Grep for query "Vildsvin." and grep phrase ""

Frynseflagermusens brede vinger er tilpas-set langsom flugt. Den jager tæt på vegeta-tionen, ofte inde mellem træerne, men den Kilde: Forvaltningsplan for flagermus Flagermus i huset? Hvis du i sommerhalvåret opdager en flagermus i dit hus, og den befinder sig et sted, hvor det er meget upraktisk, så undgå så vidt muligt at røre ved den, men åben døre og vinduer så den kan komme ud.

Forvaltningsplan for flagermus

Bechsteins fladdermus - Naturvårdsverket - Yumpu

Projektleder. Jens Lauritz Hansen . Kvalitetssikring. Claus Goldberg . Revisionsnr. 01 .

Forvaltningsplan for flagermus

oktober om natten når vindstyrken er under 5 m/sek.
Citat om svek kärlek

Forvaltningsplan for flagermus

Naturstyrelsen har i maj 2013 udsendt en Forvaltningsplan for Flagermus. I denne plan kan du læse om reglerne for beskyttelse af flagermus. Der er desuden et afsnit om de enkelte arters biologi og udbredelse i Danmark. 147 sider.

Udgivet af: Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013 Forfattere: Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn Med bidrag af Erling Krabbe, Naturstyrelsen Lay-out: Monsoon Graphic Interpretation Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Udgivet af: Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013 Forfattere: Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn Med bidrag af Erling Krabbe, Naturstyrelsen Lay-out: Monsoon Graphic Interpretation Fotos: H. J. Baagøe J.Gebhard Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus beskyttes og trives i den danske natur. Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus har gode levevilkår, yngle- og overvintringsområder, så flagermusarterne bevares som en del af den danske fauna. På hovedet.
Blivande drottning

trafiktillstånd taxi ansökan
energi fonder ppm
älg jämfört med häst
dammfriskolan schema
ecg polar
vad är polariserande glasögon

Flagspætter in Schwedisch - Dänisch-Schwedisch Glosbe

9. Hvis det efter opsætning af vindmøllerne, og med implementering af VVM-tilladelsens punkt 8, mod forventning viser sig, at møllerne påvirker den lokalebestand af flagermus negativt, skal der iværksættes yderligere afværgeforanstaltninger. 6 "Forvaltningsplan for flagermus, Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder", Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013, ISBN: 978-87-7279-407-5.