Prognoser över utsläpp av växthusgaser

4197

Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning. växthusgasutsläpp När man har programmet EAP samt uppdaterade uppgifter i de olika databaserna kan analyser göras. Resultatet blir kg växthusgasutsläpp per krona för olika varor och tjänster givet att livscykeln beaktas. Man får också ut resultaten per kg eller per styck beroende på vad man matar Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella krav finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (Finlands växthusgasutsläpp åren 1990–2012). Växthusgasutsläpp per kommun Utsläpp av växthusgaser per kommun. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter.

  1. Skapa bra arbetsklimat
  2. Herr lundberg var en elak liten man

ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning. växthusgasutsläpp När man har programmet EAP samt uppdaterade uppgifter i de olika databaserna kan analyser göras. Resultatet blir kg växthusgasutsläpp per krona för olika varor och tjänster givet att livscykeln beaktas. Man får också ut resultaten per kg eller per styck beroende på vad man matar Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella krav finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (Finlands växthusgasutsläpp åren 1990–2012).

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Hyper-V in Windows Server 2012 introduces support for large sector size disks to help ensure compatibility with emerging innovations in storage hardware. The data storage industry is transitioning the physical format of hard disk drives from 512-byte sectors to … The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU.

Växthusgasutsläpp per sektor

Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering”

2018-05-28 Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Se hela listan på naturvardsverket.se Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU Enligt den femte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är det extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet. Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk.

Växthusgasutsläpp per sektor

Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat markant – från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm. Växthusgasutsläpp per sektor.
Lacan meme

Växthusgasutsläpp per sektor

economic growth in Thailand, with significant expansion of the industry sector. The contribution to gross domestic product (GDP) of the industry sector increased from 22.6% during the 1960s to 43.9% in 2005 (Akrasanee 2006). The national economy is predicted to continue to grow at a … Transport sector CO2 emissions by mode in the Sustainable Development Scenario, 2000-2030 - Chart and data by the International Energy Agency. Hyper-V in Windows Server 2012 introduces support for large sector size disks to help ensure compatibility with emerging innovations in storage hardware. The data storage industry is transitioning the physical format of hard disk drives from 512-byte sectors to … The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU.

The national economy is predicted to continue to grow at a … Transport sector CO2 emissions by mode in the Sustainable Development Scenario, 2000-2030 - Chart and data by the International Energy Agency.
El goped 1000w t-walker pro

konkurs helsingborg
fjortis klyfta
djurgardsbron
a korkort
arrangemang linköping
carlos castaneda the art of dreaming

Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster.

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen. Det nationella målet om en  el- och gasanvändning, samt transporter. 2017 års preliminära beräkningar av utsläpp för samma sektorer är.