Medlemsrelaterat - SV

777

Administrativ chef till studieförbund • Kulturens - Jobbsafari

Lunds universitet fäller en professor för avvikelse från god forskningssed. Detta efter att professorn tillsammans med en kollega har publicerat en artikel där forskare vid en institution beskrivs utan att ha blivit tillräckligt anonymiserade. från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor. 2.

  1. Bergendahls gruppen
  2. Konkurs ackord
  3. Konkurs aktiebolag anställda
  4. Frågor om fordon
  5. Exempel på sociala faktorer
  6. Karl bertil josefsson markaryd

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. Prodekan Henrik Hagberg inledde mötet med att framföra fakultetsledningens uppskattning för ledamöternas arbete i Rådet för forskningsetik. Rådets ordförande Björn Rydevik välkomnade sedan dagens talare Stefan Eriksson, som är docent i forskningsetik och dessutom rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. Häftad, 2011. Den här utgåvan av God forskningssed är slutsåld.

Kulturens bildningsverksamhet - mbp

inom den myndighet där det föreligger ett ärende om avvikelse från god forskningssed). God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt. Misstankar om avvikelser från god forskningssed måste skyndsamt hanteras och, i de fall det är påkallat, utredas.

God foreningssed

Stadgar - Välkommen till SF Fenix!

lagar samt självklart etik, moral, praxis och god förenings-sed. Stadgarna är föreningens "lag" och man har genom medlemmarnas förtroende  föreläsningar för att öka kunskapen om god förenings-sed samt sociala och rättsliga spelregler som är viktiga att bli medvetna om för oss som ensamstående  För ideella föreningar finns normer som rör stadgar, god förenings- sed, användande av majoritetsprincip och likhetsprincip och som uttryckts i lag (1987:667)  fördel viket inte hör till god förenings sed. Själv valde att avsäga mitt uppdrag som ordf. i Förbundet då jag såg hur han bedrev verksamheten bakom min rygg. för vilka utmaningar och möjligheter som finns med distansmöten och vara en god bit på vägen i planeringen av din förenings årsmöte.

God foreningssed

eller ”lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) definierar och reglerar vad som gäller tillsammans med föreningens stadgar och god förenings sed. 2.5 Föreningen skall även verka för att god förenings sed praktiseras. § 3 Oberoende 3.1 Föreningen är religiöst obunden. 3.2 Föreningen är partipolitiskt  Jag svarar på detta mejl och talar om vad jag anser om det hela samt vad god förenings-sed säger. Alltså, som Valberedning föreslår man inte  Det är god föreningssed och ofta intern praxis och gäller oavsett om det står inskrivet i föreningens stadgar eller inte. ​En styrelse kan bestämma hur protokollet  Stjärnans grundvärderingar och att sprida kunskap om djur och god djurhållning. Har antagit egna stadgar som följer god förenings sed samt ligger i linje med.
Örhängen stjärnor

God foreningssed

Det finns fyra ansökningsperioder under året. Tänk på att ansöka i god tid! Ansökningar inför kvartal 2 ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 januari,  Telekonferenslösningar med god kvalitet, där ni också får en ljudupptagning från mötet. Tillgång till bildsamling med verksamhetsbilder av olika slag. Ramavtal  som utgångspunkt inte längre gav – eller ger – någon god bild av vad studie- förbunden ägnade sig åt: [Folkbildningsrådet] gjorde skrivningar där studiecirkeln  Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

FORSKNINGSETIK. De aktörer som säljer oetiska och regelvidriga tjänster riktade mot forskare är så många och så aktiva att man måste tala om ett utbrett industrialiserat fusk. God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft.
Ont i örat vid beröring

team sportia kungälv
kommunal medlemsförmåner
varukod tullverket dokument
arbetsförmedlingen hötorget öppettider
argumentation exempel

Förteckning över bidrag till ideella organisationer inom det

Allmänt 1 § Varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Uppsala universitet, Lag (2019:1150). Ansvar för god forskningssed Forskarens ansvar 4 § Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Forskningshuvudmannens ansvar 5 § Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.